Waarom Centre Nimba
Wat doet Centre Nimba
Centre Nimba werkt
De toekomst
het logo van nimba

De toekomst

De leerlingen.

Natuurlijk is onze grootste wens kinderen en jongeren met een lichamelijke handicap onderwijs en een vakopleiding te blijven geven.

Om dit te realiseren is niet alleen de inzet nodig van het Bestuur in Nederland en het personeel van Centre Nimba in Guinee, maar vooral de beschikbaarheid van de nodige financiën voor de vaste en onvoorziene uitgaven.

Meer vaste donateurs

Gelukkig kunnen we rekenen op een groot aantal trouwe donateurs, maar het zou prettig zijn als meer donateurs een vast bedrag per maand, kwartaal of jaar overmaken.

Meer periodieke overschrijvingen zorgen voor een hoger basis inkomen en dat geeft ons de zekerheid de vaste lasten te kunnen betalen en andere uitgaven beter te plannen.

Inkomsten in Guinee

Het is tot nu toe onmogelijk gebleken om in Guinee donateurs te vinden. Het grootste gedeelte van de bevolking is arm en de rijken hebben vaak een grote familie te onderhouden.

Een grote stap voorwaarts is het samenwerkingscontract dat, dankzij de contacten van onze vertegenwoordiger Balla Kanté, is gesloten met het Ministerie van Sociale Zaken in Guinee. We staan nu op de officiële lijst van projecten en we komen nu in aanmerking voor gelden die internationale organisaties aan Guinee geven