Achtergrond
Bestuur
Jaarverslag 2022
Archief jaarverslagen
ANBI
Contact met Nimba
het logo van nimba

STICHTING NIMBA werd in 1994 opgericht om goede kleinschalige, directe hulp te verlenen aan kinderen met een lichamelijke beperking en de allerarmsten in de West-Afrikaanse republiek Guinee. We willen hen zo in staat te stellen een zelfstandig bestaan op te bouwen.

"NIMBA", godin van vruchtbaarheid en voorspoed, wordt in Guinée op de schouders door de velden gedragen, terwijl om een goede oogst wordt gebeden.

ZET OOK UW SCHOUDERS ONDER NIMBA

Onder dit motto vragen wij steun voor ons project, Centre Nimba.

nimbaschilderij